NTA 8800

Vergeet de huidige methode voor het opstellen van energielabels. Alles wordt anders met de nieuwe NTA 8800 methode. Lees hier alles over de NTA 8800. 

Huidige BRL 9500 methode

Voor het opstellen van energielabels wordt op dit moment gebruik gemaakt van de BRL 9500 methode. Hierin staat precies beschreven hoe energielabels moeten worden berekend. Inclusief de opname, interpretatie en de berekening (software) van het energielabel. Bedrijven die energielabels voor woningen en utiliteitsbouw opstellen beschikken over de BRL 9500 certificering. Deze methode wordt inmiddels al sinds 2005 gebruikt en is de norm voor het bepalen en opstellen van energielabels. Maar de gehele methode gaat op de schop en wordt de NTA 8800. 

NTA 8800, de nieuwe methode

Op 11 februari 2019 is de definitieve versie van de NTA 8800 methode gepresenteerd. Vanaf september 2018 is de eerste methode al gepresenteerd, echter hieraan zijn door partijen uit de praktijk veel aanpassingen gedaan. Dit om tot de huidige (bijna) definitieve versie van de NTA 8800 te komen. Deze nieuwe methode zou op 1 januari 2020 in moeten gaan, het is echter erg onwaarschijnlijk dat dit gehaald gaat worden. Simpelweg omdat de markt, adviseurs, adviesbedrijven, software er nog niet klaar voor is. Er is op dit moment nog grote onzekerheid. 

 

   Meer informatie over NTA 8800 hier > 

 

Wat gaat er allemaal veranderen

De nieuwe methode heeft een grote impact op het opstellen van energielabels. Zo wordt de berekening een stuk complexer. Bij de nieuwe berekening wordt het energieverbruik in kWh en m3 gas per vierkante meter berekend. Dit maakt de berekening voor het energielabel een stuk complexer. Daarmee ook de opnametijd op locatie en de uitwerktijd achteraf. Deze extra uren betekenen extra kosten, het energielabel wordt met de nieuwe NTA 8800 methode fors duurder. 

  • Naast de nieuwe methode voor opname en uitwerken moeten ook alle EPA-U en EPA-W adviseurs worden bijgeschoold. 
  • Bedrijven moeten hun certificering aan passen, aan nieuwe regels voldoen. 
  • Extra certificering is nodig om energielabels volgens dde BENG methode voor nieuwbouw te mogen afgeven. 

BENG, bijna energie neutrale gebouwen

Voor nieuwbouw, zowel woningen als bedrijfspanden, geldt dat vanaf 2020 aan de BENG eisen moet worden voldaan. Dit is vastgesteld in het energieakkoord. De BENG eisen kunnen aan de hand van de nieuwe NTA 8800 worden vastgesteld. Of een woning of bedrijfspand aan de eisen voldoet is afhankelijk van de volgende zaken:

  1. Er is een maximale kWh per m2 behoefte vastgesteld. 
  2. Er is een maximale fossiel energiegebruik per m2 vastgesteld.
  3. Er is een minimaal aandeel hernieuwbare energie vastgesteld. 

Bovenstaande eisen zijn per type gebouw of woning verschillend. Vanaf 2020 is hier meer zekerheid over. Bij het in werking treden van de NTA 8800 zal de huidige EPC-berekening verdwijnen. Dit is positief, nu moet bij nieuwbouw zowel een EPC berekening als een energielabel worden gemaakt met de daarbij behorende dubbele kosten. 

 

Meer informatie over BENG hier > 

Vraag direct een energielabel aan