Vanaf 1 november 2021 zijn de boetes voor het ontbreken van een energielabel bij overdracht en verhuur voor zowel woningen als bedrijfspanden omhoog gegaan, maar dat is niet het meest interessante nieuws! Wat ook blijkt is dat de ILT steeds vaker controles uitvoert op de aanwezigheid van het energielabel bij overdracht. Dit doen ze door de gegevens van eigendomsoverdracht uit het Kadaster naast de database waarin energielabels worden geregistreerd te leggen. Daarmee kunnen ze simpel op afstand zien of er een overdracht heeft plaatsgevonden zonder energielabel. 

Doel van de maatregelen en toenemende controles is om eigenaren van bedrijfspanden af te schrikken nog een overdracht te doen zonder energielabel. Onze verwachting is dat de controles alleen maar zullen toenemen totdat een overdracht met energielabel de norm is geworden. 

Steeds grotere rol energielabel

Via verschillende maatregelen, denk aan het energielabel C in 2023, energielabel bij financiering en taxaties, gaat het energielabel een steeds grotere rol spelen in de vastgoedmarkt. Zowel voor woningen, maar nog veel meer voor bedrijfspanden. Ook wij merken dat het energielabel en de uitslag hiervan (A t/m G) steeds belangrijker wordt voor onze klanten. Steeds vaker voorzien we klanten dan ook van ons advies om tot een energielabel C te komen. Daarmee voldoen ze aan toekomstige regelgeving, verhogen ze de waarde van hun bedrijfspand en maken deze aantrekkelijker voor verhuur of verkoop.