Energielabel boete voor bedrijfspanden

Sinds januari 2015 staat in het besluit energieprestatie gebouwen vermeld dat bij de verkoop van een bedrijfspand een energielabel verplicht is. Hoewel hier al op wordt gecontroleerd zijn nu ook de eerste boetes voor enkele pandeigenaren uitgedeeld.

Eerste boetes ontbreken energielabel zijn uitgedeeld

Lange tijd zijn er geen controles geweest op de aanwezigheid van het energielabel bij bedrijfspanden. Inmiddels zijn na een inspectie vanuit het ILT 23 eigenaren van utiliteitspanden beboet. De boetes zijn gegeven aan eigenaren die hun pand tussen juli en augustus 2016 hebben verkocht. Verder heeft de inspectie aangegeven meer te gaan controleren en zullen er naar verwachting meer boetes worden uitgedeeld de komende tijd. 

De hoogste boete voor het niet bezitten van een energielabel, die is uitgedeeld bedraagt €10.000,-. In eerdere fases werd dit nog met waarschuwingen afgedaan, wanneer bij verkoop een pand geen energielabel had. Vanaf heden worden er dus daadwerkelijk boetes uitgedeeld door het ILT.

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Vanuit minister Blok hebben zij de opdracht gekregen om toezicht te houden bij de overdracht van een verkocht bedrijfspand. Er staat een boete van maximaal €20.250,- op het niet in bezit zijn van een energielabel bij de verkoop of verhuur van een pand. De verkopende partij is altijd verantwoordelijk voor het hebben van een energielabel.

Verplicht Energielabel C

Uiteindelijk is het bezit van een energielabel voldoende, de beoordeling is daarentegen nog niet van belang. Per 2023 zal dit anders zijn, dan is minimaal energielabel C verplicht voor kantoorpanden. Per 2030 moet zelfs een energielabel A worden behaald. Dit alles is een voorbode op het energieneutraal maken van kantoorpanden per 2050.

Om dit voor te zijn kunt u via onderstaande button een energielabel aanvragen voor uw pand.