Controle op aanwezigheid EPA-U energielabel

Controle op aanwezigheid EPA-U energielabel

21/09/2016

Controle op aanwezigheid energielabel door RVO

Als Energielabelvooruwbedrijf.nl krijgen we vaak de vraag of er daadwerkelijk controle is op de aanwezigheid van een energielabel. Dit omdat het energielabel al een hele lange tijd bestaat. Al sinds 2008. Alleen toen werd deze niet verplicht gesteld. Sinds 1 januari 2015 heeft de RVO aangegeven actief te gaan controleren op het energielabel.

Tijdsverloop controle energielabels

  • 2008: Ingevoerd maar nog niet verplicht.
  • 2015 verplicht gesteld. Maar bij ontbreken energielabel niet direct een boete.
  • Medio september 2016, RVO controleert actief op aanwezigheid energie labels
  • Eind 2016, koppeling met Kadaster, direct gemakkelijke controle voor RVO.

In het begin van 2015 heeft de overheid nog een overgangsperiode ingesteld. Er werd wel gecontroleerd op het energielabel. Maar wanneer deze niet aanwezig was werd de verkopende of verhurende partij alsnog in staat gesteld het energielabel aan te leveren. Wanneer dit na een aantal weken nog steeds niet was gebeurd werd een boete opgelegd.

Inmiddels zijn er berichten van actieve controles. Ook gaat de RVO checken of verkochte panden een energielabel hebben. Dit is simpel te doen door een koppeling met het kadaster en de database voor energielabels ep-online.nl te maken.

Kliklijn voor huurders

Omdat bij verhuur de controle voor de RVO niet door een koppeling met het kadaster kan worden gedaan zal hiervoor zeer waarschijnlijk een kliklijn voor huurders worden geopend. Daarop kunnen huurders aangeven wanneer ze geen energielabel hebben.

We zijn heel benieuwd of deze gebruikt zal worden. Zeker omdat veel huurders niet weten dat ze een energielabel horen te krijgen. Daarnaast zien we dat veel huurders ook niet geïnteresseerd zijn in het energielabel. 

Conclusie

Er is dus veel verwarring en onduidelijkheid over de controles van het energielabel. Maar het lijkt er nu op dat de controle op de aanwezigheid van een EPA-U energielabel steeds serieuzer wordt. Maar er blijft veel onduidelijkheid over hoe de controles plaats gaan vinden. En vooral hoeveel controles er zullen worden gedaan. 

Vraag direct een energielabel aan