Als u uw kantoor gaat verkopen of verhuren bent u verplicht om een energielabel aan te vragen. Dit energielabel dient bij de overdracht of de start van de huur aanwezig te zijn. Dit is al een verplichting vanaf 2005. Ook bij herfinanciering van uw kantoorruimte wordt er door de bank vaak gevraagd om een energielabel.

Klik hier om een afspraak te maken

Wat houdt een energielabel in?

Een energielabel laat zien of uw kantoor energiezuinig is of juist niet. Op het energielabel staan ook een aantal standaard maatregelen die u kunt nemen om het energielabel te verbeteren, als dit nodig is.

Hoe komt u aan een energielabel voor uw kantoor?

U kunt het energielabel bij ons aanvragen. Dit kan per telefoon, via de mail, via onze website of via de chat. Net wat voor u het makkelijkste werkt. U geeft ons het adres van uw kantoor, het totaal aantal vierkante meters (exclusief opslag/werkplaats), en op basis hiervan ontvangt u van ons een offerte samen met onze algemene voorwaarden. Na een schriftelijk akkoord op de offerte, plannen we een opname ter plaatse in. De opname van uw kantoor wordt gedaan door een van onze gecertificeerde adviseurs. Hij meet het pand in, kijkt naar de verlichting, installaties, type glas, etc. Op basis van deze gegevens wordt het energielabel uitgewerkt. Na de uitwerking registreren we het energielabel en ontvangt u deze per email. Het afgegeven energielabel voor uw kantoor blijft tien jaar geldig.

Wie moet het energielabel regelen?

Bij verkoop of verhuur dient de verkoper of verhuurder zorg te dragen voor het energielabel. Als bij de overdracht of bij de start van de huurperiode van het kantoor geen energielabel aanwezig is, is de boete die daarop volgt dan ook voor de eigenaar of verhuurder. Het energielabel wordt geregistreerd in de landelijke database, EP-online. Hierin kunt u zoeken op postcode en huisnummer om uw energielabel terug te vinden.

Wie controleert op de energielabels kantoren?

De Inspectie Leefomgeving en Transport (IILT) controleert of het energielabel op tijd aanwezig was. Ook geven zij de boetes uit op het moment dat het energielabel niet tijdig aanwezig was. De ILT hoeft hiervoor niet de kantoren langs. Zij gebruiken hiervoor de landelijke database (EP-online) en het kadaster. In de database staan de geregistreerde energielabels en in het kadaster vinden zij de overdrachtsgegevens. De datum van de registratie van het energielabel moet dus voor de datum van de overdracht liggen.

Wat wordt verstaan onder kantoorfunctie?

Het pand heeft een kantoorfunctie als het gebruiksdoel vooral administratie betreft, dit staat ook in het bouwbesluit 2012. Je hebt een kantoorgebouw als het gebouw als hoofdfunctie kantoor heeft, niet als de kantoorfunctie maar een klein percentage (nevenfunctie) vormt. Je hebt bijvoorbeeld scholen en winkels die als nevenfunctie ook een kantoortje hebben, dit zijn dan geen kantoorgebouwen. Een uitzondering voor het label C, betreft kantoren in een monument. Als uw kantoor op dit moment leeg staat, mag deze pas weer in gebruik genomen worden op het moment dat er een geregistreerd label C aanwezig is.

Verplicht energielabel C voor kantoren in 2023

Vanaf januari 2023 dienen alle kantoren vanaf 100 m2 minimaal te beschikken over energielabel C (een energie index van 1,3 of beter). Als het label lager is, mag de ruimte niet meer als kantoor gebruikt, verkocht of verhuurd worden. Deze verplichting is vastgelegd in het bouwbesluit 2012. Wij bepalen voor u tijdens een opname ter plaatse eerst wat uw huidige energielabel is. Aan de hand hiervan kunnen wij voor u een adviesrapport maken. In dit adviesrapport staan alle maatregelen beschreven die u kunt nemen in uw kantoor om uw energielabel te verbeteren. De maatregelen zijn specifiek voor uw kantoor en dus niet zoals de standaard maatregelen die op het energielabel zelf staan. Vaak is het al mogelijk om uw energielabel te verhogen zonder al te veel ingrijpende maatregelen. Nadat u de benodigde maatregelen heeft genomen, kunnen wij uw nieuwe energielabel registreren. Zo heeft u voor 2023 aan uw verplichtingen voldaan. De doelstelling is om alle kantoren in 2050 energieneutraal te krijgen. Voor 2030 wordt de verplichting voor de kantoren waarschijnlijk minimaal energielabel A.

Wanneer is registratie voor het energielabel kantoor mogelijk?

Wij kunnen alleen energielabels voor kantoren registreren waarvan het adres terug te vinden is in de Basisregistratie voor Adressen en Gebouwen (BAG). In de BAG krijgen de bestaande adressen allemaal een pandcode en een objectcode. Deze codes zijn nodig om een energielabel te kunnen registreren. Als het adres niet voorkomt in de BAG is dit dus niet mogelijk.

Makkelijk uw energielabel voor kantoren aanvragen

Aanvragen is bij ons makkelijk en wij werken met vaste prijzen.

Onze prijzen voor het energielabel kantoor zijn als volgt:

Stap 1: tel het totaal aantal vierkante meters van alle verdiepingen bij elkaar op.
Stap 2: trek alle vierkante meters die gebruikt worden als werkplaats, opslag of bedrijfshal/loods hier van af (deze ruimtes hebben een vrijstelling).
Stap 3: het totaal aantal vierkante meter dat overblijft, is het aantal die u nodig heeft voor uw aanvraag.

Pand 0 t/m 100 m2                €495,-excl. BTW
Pand 101 t/m 250 m2            €570,-excl. BTW
Pand 251 t/m 500 m2            €650,-excl. BTW
Pand 501 t/m 1000 m2          €775,-excl. BTW
Pand 1001 t/m 2000 m2        €975,-excl. BTW
Pand boven 2000 m2            Hiervoor maken we een offerte op maat

Als u naast uw energielabel voor uw kantoor ook een NEN2580 wilt hebben, dan kunnen wij dat ook voor u regelen. Wij maken hiervoor een offerte op maat. Ook kunnen we een mooie offerte voor u maken als u energielabels nodig heeft voor meerdere kantoren of bedrijfspanden. We houden dan onder andere rekening met het aantal panden en de afstand tussen de verschillende panden.