Een energielabel bedrijfspand aanvragen is nodig wanneer u uw bedrijfspand wilt gaan verkopen of verhuren. Het label dient aanwezig te zijn op het moment van overdracht van het pand bij verkoop of verhuur. Een energielabel laat de energieprestatie van het gebouw zien. Ook maakt het energielabel duidelijk welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Het energielabel bedrijfspand is 10 jaar geldig.

Wat bepaalt de hoogte van het energielabel bedrijfspand?

Wanneer het energielabel voor bedrijfspanden opgesteld wordt, zal er een gecertificeerde adviseur langskomen. Deze adviseur inspecteert uw pand en kijkt  naar onder andere de isolatie die aanwezig is, het aantal W/m2 aan verlichting, het type glas en welke installaties er gebruikt worden om te verwarmen en koelen. Al de opgenomen elementen bij elkaar bepalen het energielabel. Het is verplicht om een gecertificeerde adviseur het pand te laten inspecteren. Energielabel voor uw bedrijf wordt zelf ook regelmatig gecontroleerd door de certificeringsinstantie. Zij controleren dan de opname en uitwerking van het energielabel.

Start hier uw aanvraag

Is een energielabel verplicht?

Ja, een energielabel aanvragen voor een bedrijf is verplicht sinds 2015, zelfs als het betreffende bedrijfspand gesloopt gaat worden. De verhuurder of verkoper van het bedrijfspand is verantwoordelijk voor het overleggen van het energielabel. Soms krijgen we van huurders of kopers te horen dat zij dit volgens de pandeigenaar zelf moeten aanleveren. Dit is dus absoluut niet het geval! De pandeigenaar zal ook de boete ontvangen voor het niet tijdig leveren van het energielabel. Het zichtbaar ophangen van het energielabel is verplicht voor alle overheidsgebouwen met een energielabel en alle andere gebouwen die van rechtswege een energielabel hebben en publiek toegankelijk zijn.

Wetten en regelgeving omtrent energielabels voor bedrijven

Vanaf 1 januari 2021 wordt het energielabel utiliteitsgebouwen bepaald op basis van NTA 8800. Ook dan geeft het energielabel bedrijfspand inzicht in de energiezuinigheid van een pand. Daarnaast worden er verbetermaatregelen gegeven die van toepassing zijn op uw bedrijfspand. Het energielabel wordt ook nu opgesteld door een gecertificeerd adviseur. De labels die nu opgenomen worden blijven wel gewoon 10 jaar geldig. Het geregistreerd label van uw bedrijfspand kunt u altijd terugvinden in de landelijke database, ep-online.nl. U kunt hier per adres het afgegeven label zien, wanneer het label geregistreerd is in de energie-index. Registratie van energielabels is alleen mogelijk als het adres geregistreerd staat in de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). De juridisch eigenaar van het gebouw dient de kosten voor het energielabel op zich te nemen. De controle op de energielabels wordt uitgevoerd door de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport). De ILT is ook degene die de boetes kan opleggen aan de eigenaar die verkoopt of verhuurt. De controle is erg makkelijk, aangezien er een koppeling is tussen deze database en de overdrachtsgegevens in het kadaster. De boetes kunnen oplopen tot ruim 20.000 euro.

Er bestaat geen database voor verhuur. Huurders die geen label hebben gekregen kunnen dit melden aan deILT. Het energielabel bedrijfspand dient bij overheidsgebouwen met een publieke functie zichtbaar opgehangen te worden. Ook hierop wordt toegezien door de ILT. Er kan per adres maar 1 type label afgegeven worden, dus als het bedrijfspand en de bovengelegen woning hetzelfde huisnummer hebben, is een label voor de utiliteit voldoende. Als de woning een toevoeging heeft of een ander huisnummer, dan moet hier een apart label voor gemaakt worden.

Start hier uw aanvraag

Hoe een Energielabel aanvragen gaat

Het energielabel voor uw bedrijfspand kunt u gemakkelijk aanvragen via onze website, telefonisch of per chat. U ontvangt dan een offerte en na schriftelijk akkoord op de offerte zullen wij een opname inplannen. Tijdens de opname komt er een gecertifieerde adviseur langs bij uw bedrijfspand en doet een opname van het pand. De opname is altijd ter plaatse, dit is een verplichting vanuit de overheid. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de verlichting, isolatie, glas en gebruikte installaties voor koelen en verwarmen. Het is van belang dat uw bedrijfspand 100% toegankelijk is voor de adviseur. Vervolgens wordt uw energielabel berekend en geregistreerd en ontvangt u deze digitaal van ons. De functie van een pand heeft veel invloed op de hoogte van het energielabel. Als onze adviseurs een energielabel registreren moet er een functie aan het pand worden gehangen. Een bedrijfspand kan verschillende functies hebben, zoals bijvoorbeeld:

  • winkel
  • kantoor
  • sport
  • gezondheidszorg
  • onderwijs
  • bijeenkomst

 

De functie van een pand bepaalt onder andere de hoogte van het energielabel. Zo worden sommige panden, zoals winkels, soepeler beoordeeld dan bijvoorbeeld kantoorpanden.

Wat kost een energielabel bedrijfspand?

De prijs van het energielabel wordt bepaald aan de hand van het aantal vierkante meters van het bedrijfspand. Hierin geldt dat alle ruimtes die gebruikt worden als opslag of werkplaats, vrijgesteld zijn. De ruimtes hoeven niet meegeteld te worden bij het aantal vierkante meters. Aanvragen is bij ons simpel en gaat met vaste prijzen. Onze prijzen voor het energielabel bedrijfspand zijn als volgt:

Stap 1: tel alle vierkante meters (m2) vanalle verdiepingen bij elkaar op.
Stap 2: trek alle vierkante meters gebruikt als opslag of werkplaats hiervan af (deze hebben een vrijstelling).
Stap 3: het aantal vierkante meter dat overblijft, is het aantal voor uw aanvraag.

Pand 0 t/m 100 m2                     € 495,-
Pand 101 t/m 250 m2                  € 570,-
Pand 251 t/m 500 m2                 € 725,-
Pand 501 t/m 1000 m2               € 875,-
Pand 1001 t/m 2000 m2            € 1075,-
Pand boven 2000 m2                Op maat gemaakte offerte 

Start hier uw aanvraag

Vraag een energielabel bedrijfspand aan via de website

Doordat wij samenwerken met verschillende makelaars en vastgoedbeheerders komt het vaak voor dat zij meerdere bedrijfspanden tegelijk van een energielabel willen voorzien. Op dit moment maken wij een offerte op maat waarin wij rekening houden met de hoeveelheid panden en de afstand van elkaar. Zo kunnen wij in de offerte voor alle bedrijfspanden een mooie korting verlenen. Zeker als dit in combinatie is met een NEN2580 meetrapport, want ook hiervoor kunt u voor uw bedrijfspanden bij ons terecht. Wilt u een energielabel voor uw bedrijfspand aanvragen? Dit kan bij ons op verschillende manieren; telefonische, via de website, per chat of per email, net waar uw voorkeur naar uitgaat! Neem daarom vandaag nog contact met ons op.