Energielabels voor kantoorpanden

Vanaf 2015 is voor kantoren een energielabel verplicht. Deze is nodig bij verkoop of verhuur van een kantoorpand. Maar vanaf 2023 zullen ook eisen worden gesteld aan de hoogte van het energielabel. Hoe dit werkt leest u in onderstaande blog.

Hoe werkt het bepalen van energielabel kantoorpand

Het energielabel voor kantoren wordt altijd bepaald door een EPA-U deskundige die een opname van het kantoor op locatie doet. Deze adviseur is opgeleid om het pand middels een vaste methode in kaart te brengen. Hierbij worden alle factoren die het energielabel beïnvloeden geïnventariseerd. Deze factoren zijn:

  • De isolatie van buitenschil van kantoorpand, vloeren, gevels en daken waar warmte verloren kan gaan. Gevels die aan andere verwarmde panden grenzen worden niet meegenomen in de berekening. Dit omdat hier geen warmte verloren gaat.
  • De glasoppervlakte die in de gevels zit wordt opgemeten. Hierbij wordt ook gekeken naar het type glas en de isolerende werking hiervan.
  • De verlichting van het kantoorpand. Hierbij wordt het totaalaantal Watt verlichting opgenomen. Vervolgens wordt het gemiddeld aantal Watt per vierkante meters berekend. Ook worden zaken als aanwezigheidsdetectie of daglichtschakeling meegenomen in de berekening. Deze hebben een positieve invloed op het energielabel.
  • Installaties voor verwarmen, koelen en luchtbehandeling. Welke installaties zijn er in het kantoorpand aanwezig. Wat is het rendement van verwarmingsketels, is er WTW (warmteterugwinning) aanwezig bij de luchtbehandeling.

Na deze opname worden alle verkregen gegevens in een rekensysteem gezet. Dit rekensysteem is voorgeschreven door de overheid. De EPA-U adviseur is ervoor opgeleid om middels de ISSO 75.1 norm de gegevens op een juiste wijze in het systeem te zetten. Dit om te waarborgen dat de hoogte van het energielabel niet beïnvloed wordt door de adviseur.

Uit dit systeem komt vervolgens de Energie Index. Deze index geeft aan hoe energiezuinig een kantoorpand is. Hoe lager de Energie Index, hoe energiezuiniger het pand. Aan de Energie Index is het energielabel met de letters A t/m G gekoppeld. Hieronder vindt u de staffel:

Energielabel Energie Index
A++ Van 0,00 tot 0,50
A+ Van 0,51 tot 0,70
A Van 0,71 tot 1,05
B Van 1,06 tot 1,15
C Van 1,16 tot 1,30
D Van 1,31 tot 1,45
E Van 1,46 tot 1,60
F Van 1,61 tot 1,75
G Van 1,76 of hoger

Voor welke gebouwen gaat de verplichting gelden

Vanaf 2023 zal voor kantoorgebouwen van 100 vierkante meter of groter een energielabel C of beter verplicht worden. Wanneer deze gebouwen hier niet aan voldoen mogen ze niet verhuurd of verkocht worden. Monumenten vormen een uitzondering op deze regel. Deze hebben bij overdracht of verhuur nu ook geen energielabel nodig.

Voor winkels, horeca, gezondheidszorg, logies of andere panden die niet een kantoorfunctie hebben geldt de verplichting niet. Bij deze panden maakt de hoogte van het energielabel vooralsnog niet uit.

Huidige stand van zaken

Om aan een energielabel C te komen voor uw kantoorpand moet u dus aan een Energie Index van 1,30 of lager komen. Veel kantoren voldoen nog niet aan deze eis. Hieronder vindt u de huidige verdeling tussen kantoorpanden die al wel een energielabel C of beter hebben, en panden die nog niet aan de eis voldoen. 


Er zijn dus nog veel kantoren die hun energieprestatie voor 2023 moeten gaan verbeteren. Ook is er een grote groep waarvan het huidige energielabel nog niet bekend is. Hiervan moet eerst de huidige situatie in kaart worden gebracht. Vervolgens kunnen stappen worden gezet om tot het verbeterde energielabel te komen.

Over hoe u het energielabel kunt verbeteren gaat onze volgende blog.