Minder CO2-uitstoot, dat is het doel wat het kabinet wil bereiken met de energielabel C-verplichting voor kantoren.

Op 2 november jl. is het bouwbesluit gewijzigd en dat maakt dit de eerste stap naar een zo goed als CO2 neutrale bebouwde omgeving in 2050.  Vanaf januari 2023 zal er voor kantoren groter 100 m2 deze energielabel C-verplichting gelden. Volgens de RVO kunnen veel pandeigenaren met relatief simpele aanpassingen al voldoen aan deze verplichting. Of het energielabel van uw kantoorgebouw hieraan voldoet zal vanaf 1 januari 2023 gecontroleerd gaan worden door de gemeente. Wanneer uw kantoorgebouw niet voldoet aan deze labelplicht kunt u een waarschuwing krijgen en de mogelijkheid om alsnog aanpassingen door te voeren waardoor uw wel aan deze verplichting voldoet. Er kunnen ook strengere straffen opgelegd worden zoals een geldboete of zelfs het moeten sluiten van het kantoorpand.

Een uitzondering op deze minimaal energielabel C-verplichting is wanneer de totale kantooroppervlakte minder dan 50% van het totale oppervlakte van het gebouw betreft.

Dit betekent dat er voor deze gebouwen geen energielabel C-verplichting geldt. 

De eerste stap voor u als kantoorpand eigenaar is het laten opnemen van uw huidige energielabel. Wanneer na de opname blijkt dat uw pand al over een energielabel C of hoger beschikt is er voor u voorlopig nog geen actie vereist. Blijkt nu dat u wel maatregelen zult moeten gaan nemen kunnen wij berekenen welke aanpassingen de gewenste invloed op uw label hebben. We stellen dan een adviesrapport op waarbij we een aantal voor u geschikte aanpassingen behandelen en de invloed hiervan op uw huidige label laten zien. Zoals al eerder benoemd wordt er verwacht dat voor veel kantoorgebouwen relatief simpele aanpassingen al tot het gewenste label zullen leiden.

Deze verplichting is een voorbode voor de energielabel A-verplichting die er naar alle waarschijnlijkheid in 2030 aankomt en een zo goed als energieneutraal gebouwde omgeving in 2050.

Het kan daarom interessant zijn om meteen te onderzoeken welke maatregelen er nodig zijn om uw huidige energielabel te verbeteren naar een energielabel A.

Neem nu vrijblijvend contact op en vraag naar de mogelijkheden voor het aanvragen en het verbeteren van uw energielabel.