De verplichting tot energielabel C voor kantoren heeft grote invloed op het huidige kantorenbestand in Nederland. Maar liefst 52% van het aantal vierkante meters kantoor in Nederland heeft niet minimaal een energielabel C. In Nederland zijn circa 70.000 kantoorgebouwen die onder de nieuwe regelgeving vallen.

Dat aan het huidige kantoorbestand nog veel moet gebeuren blijkt uit bovenstaande grafiek. Zoals aangegeven is slechts 48% voorzien van een energielabel C of beter.

De nieuwe regelgeving is dat kantoorpanden van 100m2 of groter in 2023 verplicht een energielabel C moeten hebben. Hebben ze dit niet, dan mogen de kantoren niet verhuurd of verkocht worden. Uitzondering hierop zijn monumenten. 

Verbeteren van het energielabel kantoorpand

Om in 2023 aan alle regels te voldoen moeten veel eigenaren hun kantoorpand energiezuiniger maken. Volgens Minister Blok zouden de energiebesparende maatregelen zichzelf binnen 3 tot 7 jaar moeten terugverdienen.

De investering wordt terugverdiend door de besparing op energiekosten. Maatregelen als ledverlichting en isolatie zorgen voor minder stroom -en gasverbruik. Er moet echter wel een investering worden gedaan om deze maatregelen te nemen. Wij zijn benieuwd of de overheid hiervoor met een regeling komt. Dit omdat veel eigenaren van kantoren al met lange leegstand te maken hebben. Een investering doen is daarom niet altijd mogelijk.

Alle kantoren energielabel A in 2030

Het energielabel C voor kantoren is onderdeel van een groter plan. Zo is er de doelstelling om in 2050 alle kantoren energieneutraal te krijgen. Een tussenstap hierin is dat alle panden in 2030 een energielabel A moeten hebben. Omdat nu 52% van het aantal kantoren nog een energielabel D of lager heeft is een A-label een enorme stap. Voor veel oudere panden is een energielabel A nooit haalbaar, tenzij een zeer grondige renovatie wordt gedaan.

Korting op rente door energielabel

Bij het financieren van kantoorpanden stellen banken als ING en Rabobank tegenwoordig al eisen aan het energielabel. ING financiert panden met een label D of slechter al niet meer. Bij Rabobank wordt voor deze panden een opslag op de rente gerekend. Het energielabel heeft niet alleen maar nadelen. Want bij een energielabel A of B krijgt u een korting op de rente. Op deze manier bespaart u geld bij een energiezuinig bedrijfspand, dan is het energielabel al snel terugverdiend.

Advies verbeteren energielabel

Wilt u precies weten hoe uw kantoorpand aan een energielabel C of hoger komt? We geven u energieadvies over hoe u dit kan bereiken. Dit doen we op de volgende manier:

  1. Vaststellen van het huidige energielabel. Dit doen we door een opname te doen van het kantoorgebouw.
  2. Adviesrapport met energiebesparende maatregelen. U ontvangt van ons een rapport met daarin precies wat u moet doen om het energielabel te verbeteren naar een C, B of A label.
  3. Het advies wordt telefonisch toegelicht door de verantwoordelijke energie adviseur. Deze legt u uit wat erin staat en kan alle vragen beantwoorden.
  4. Wanneer u de maatregelen heeft uitgevoerd registreren we kosteloos uw nieuwe energielabel.

Op deze manier kunt u aan de regelgeving voor 2023 voldoen.

Een energielabel voor uw bedrijfspand, kantoorpand of winkelpand kunt u aanvragen op basis van de grootte van het te verkopen of te verhuren pand.