Energielabel kantoorpanden energiezuiniger

Energielabel kantoorpanden energiezuiniger

13/09/2017

In onze vorige blog schreven we over  de nieuwe wetgeving die betrekking heeft op het verplichte energielabel C voor kantoorpanden per 2023. Inmiddels nemen de ontwikkelingen op gebied van energiezuinigere kantoren steeds meer toe. Energiebesparende maatregelen worden genomen ter voorbereiding op de nieuwe wetgeving. Zo werden er in de afgelopen periode meer kantoren beoordeeld met een A,B of C label. Het huidige energielabel kantoorpanden volstaat daarentegen in een ruim aantal van de gevallen nog niet. Veel kantoren hebben nog geen energielabel of bezitten nog steeds een D, E, F of G label.

Investering energielabel kantoorpanden

De investering in een verbeterd energielabel voor kantoorpanden werpt sinds de bekendmaking van de nieuwe wetgeving voor een deel zijn vruchten af. Vanuit onderzoek van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is gebleken dat het aantal energielabels met een A, B of C waardering met 71% zijn toegenomen, terwijl het aantal afgemelde energielabels met een waardering van D, E, F en G ook is toegenomen. Deze ontwikkelingen zullen zich de komende jaren moeten doorzetten om kantoorpanden in Nederland energiezuiniger te maken. De eerste stappen zijn genomen door bedrijven, waarmee het Energieakkoord een positief effect heeft en de doelstellingen voor 2023 dichterbij komen.

Advies en subsidie

Om het energielabel voor kantoren te verbeteren zullen voor sommige organisaties investeringen nodig zijn die impact zullen hebben op de bedrijfsresultaten. Via energieadvies voor uw bedrijf kunt u een adviesrapport aanvragen. Dit bestaat dan uit een definitieve opname, stipt factoren aan die invloed hebben op het huidige energielabel en geeft aan welke maatregelen benodigd zijn voor het gewenste eindresultaat. Voor de investering op het gebied van een energiezuiniger kantoorpand heeft u in enkele gevallen recht op subsidie, daardoor zal de investering voor uw kantoorpand mogelijk lager uitvallen. 

Erkend EPA-U adviseur

Onze erkende EPA-U adviseurs staan u bij in de keuze voor verbeteringen aan uw kantoorpand. Soms kan zonder grote aanpassingen en investeringen al eenvoudig een verbeterd energielabel worden gerealiseerd. De adviseur controleert uw kantoorpand en stelt verbeteringen voor die een positief effect zullen sorteren op uw energierekening. Renovaties aan installaties, zoals bijvoorbeeld LED verlichting kan al voldoende zijn om een hoger energielabel te behalen. Wanneer een energielabel op G is vastgesteld zullen meer en ingrijpendere renovaties nodig zijn, zo kunt u denken aan gevel, dak of vloerisolatie.

Vraag direct een energielabel aan