In 2013 heeft de overheid in samenwerking met circa 40 organisaties het energieakkoord gesloten. Doel van dit energieakkoord is de energievoorziening van Nederland duurzamer te maken. Dit zowel door de opwekking van energie duurzamer te maken. Maar ook door de behoefte aan energie te verminderen. In dit kader zijn partijen overeengekomen dat kantoorpanden in 2023 verplicht over een energielabel C moeten beschikken.

Voor welke gebouwen wordt een energielabel C verplicht?

Op dit moment zijn er veel onduidelijkheden over deze nieuwe regel. Dit omdat de wet pas officieel 1 januari 2018 zal worden geïntroduceerd. Zoals het er nu naar uitziet zal deze verplichting gaan gelden voor de volgende kantoorpanden:

  • Alle gebouwen die uit 50% of meer kantoorruimte bestaan.
  • Alle kantoren die groter zijn dan 100 vierkante meter.

Uitzonderingen op de verplichting

Net als bij het energielabel worden monumenten waarschijnlijk niet verplicht tot het hebben van een energielabel C. Op dit moment hebben monumenten ook niet de verplichting een energielabel te hebben. Ook zal waarschijnlijk een uitzondering gemaakt worden bij kantoren waarbij de maatregelen om tot een C label te komen niet binnen 10 jaar worden terugverdiend. Over de uitzonderingen wordt nog onderhandeld door de betrokken partijen. Hierover is, net zoals bij vele andere criteria, nog geen uitsluitsel te geven.

Aantal panden zonder C label

Het exacte aantal panden zonder energielabel C is bij ons niet bekend. Wel weten we dat circa 60% van de panden in gebruik is bij de eigenaar/gebruiker. De rest van de kantoorpanden is in eigendom van beleggers. Hiervan is het grootste deel een Nederlandse belegger. Deze moeten uiteindelijk investeren in energiebesparende maatregelen om hun kantoorpand tot een energielabel C te laten stijgen.

Deze investeringen zouden zich in theorie weer moeten terugverdienen door huurverhogingen. Deze kunnen worden verantwoord doordat de energiekosten omlaag gaan. Hoe dit in de praktijk gaat werken is de vraag. Wij kunnen ook advies geven over het verbeteren van uw energielabel voor uw kantoor, zodat u een energielabel C, B of A kunt behalen.  

Terugverdienperiode 

Een verbeterd energielabel C leidt naast dat het verplicht is ook tot een flinke besparing op uw energieverbruik, wat soms in enkele jaren al kan terugverdiend zijn. De terugverdienperiode van uw investering wordt ook al voorberekend, zodat u kunt zien wanneer uw investering is terugverdiend. In sommige gevallen heeft u ook recht op subsidies, die een deel van de investering aan u terugbetaald.