Vanaf 1 januari 2020 zal er gebruikt gemaakt worden van een nieuwe methode om de energieprestatie van gebouwen in kaart te brengen.

Ook wel de NTA 8800, deze is gebaseerd op de nieuwe Europese norm. 

Op dit moment wordt de energieprestatie van een gebouw weergegeven doormiddel van een Energie Index (EI). Deze index loopt van G t/m A waarbij A het meest energiezuinig is en G het minst energiezuinig. Deze indicator zal komen te vervallen en wordt vervangen door de zogenoemde BENG-indicatoren. BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen en maakt gebruik van de volgende 3 indicatoren:

  • BENG 1: De energiebehoefte. Dit geeft aan hoeveel energie een bepaald gebouw nodig heeft om te verwarmen en te koelen en wordt uitgedrukt in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar. Bij deze indicator wordt er gekeken naar de isolatie, oriëntatie, glasoppervlakte, thermische massa en aanwezige zonwering. Overigens hebben het ventilatiesysteem en de zonnepanelen geen invloed op deze indicator.
  • BENG 2: Primair energiegebruik. Deze indicator geeft aan hoeveel fossiele brandstof in kWh per m2 per jaar nodig is voor de verwarming, warm water, installaties en koeling. Hier wordt de hoeveelheid hernieuwbare energie weer van afgetrokken.
  • BENG 3: Aandeel hernieuwbare energie. Dit is het percentage hernieuwbare energie van het totale energiegebruik. Met hernieuwbare energiebronnen worden bronnen bedoelt die gebruikt kunnen worden om energie op te wekken zoals zonne-energie, bodem energie en geothermische energie.

Voor wie geldt de nieuwe bepalingsmethode? 

De NTA 8800 zal gaan gelden voor alle nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw en utiliteitsbouw. De NTA 8800 zal de methode die nu nog gebruikt wordt volledig gaan vervangen.

De nieuwe rekenmethode zal beter de werkelijkheid in kaart brengen en zo een eenheid vormen in plaats van de verschillende manieren waarop nu de energieprestatie van een gebouw wordt berekend.

Heeft u vragen over BENG en wat dit voor invloed heeft op uw bedrijfspand? Neem dan vrijblijvend contact op.