Energielabel bedrijfspand, de geschiedenis

We zijn er inmiddels aardig aan gewend. Sinds 2008 zijn energielabels voor bedrijfspanden verplicht geworden bij verkoop en verhuur. Er werd vanuit de overheid alleen helemaal niet op gecontroleerd. Daarom kozen heel veel vastgoed eigenaren ervoor geen energielabel aan te vragen, ook vaak omdat de regelgeving helemaal niet bekend was. 

Vanaf 2015 heeft de overheid aangegeven strenger te gaan controleren op het bezit van een energielabel tijdens de overdracht. Ook toen waren er maar weinig eigenaren die echt een energielabel hadden, in veel koopcontracten werd vermeld dat koper en verkoper het erover eens waren dat er geen energielabel geregistreerd was. Pas toen de eerste boetes werden uitgeschreven kwamen eigenaren in actie, het energielabel werd steeds normaler. Niet omdat kopers benieuwd waren naar de energieprestatie van een pand, maar puur omdat verkopers geen boete wilde riskeren. 

Energielabels nu in 2023

Inmiddels is het energielabel helemaal ingeburgerd, een overdracht of huurcontract zonder energielabel is ondenkbaar. Niet alleen door meer controle van de overheid en notarissen, maar vooral omdat de nieuwe eigenaar het energielabel erg belangrijk vindt. En dat kom dan vooral omdat er steeds meer regelgeving aan het energielabel wordt gekoppeld. Zo mogen kantoren van 100 m2 of groter (lees hier de exacte regelgeving) niet meer worden verhuurd wanneer ze een energielabel D of slechter hebben. Daarnaast stellen banken, mede door deze regelgeving, steeds meer eisen aan de hoogte van het energielabel. Financieren van panden met een slecht energielabel en geen advies om het energielabel te verbeteren  wordt daarmee steeds moeilijker. 

Energielabel C voor kantoren in 2023

Misschien wel de meest heldere en duidelijke regelgeving over de hoogte van het energielabel is de verplichting voor vrijstaande kantoren van 100 m2 en groter om een energielabel C te hebben. Anders mag het kantoor niet meer verhuurd worden. Deze regelgeving is al ver voor 1 januari 2023 bekend gemaakt, in de praktijk zien we dat eigenaren van kantoren nu door hun gemeente worden aangeschreven met:

  1. Is er al een energielabel voor het kantoorpand?
  2. Zo ja, is deze hoog genoeg?
  3. Is het kantoor wel groter dan 100 m2? Veel gemeenten hebben geen idee wat de samenstelling is van panden die ze aanschrijven. 

Is er geen energielabel dan wordt eigenaren gevraagd dit te gaan regelen. Is het energielabel slechter dan een C dan moet ook een plan komen met verbeteringen. Hoe snel en hoe hangt helemaal van de gemeente af waar het kantoorpand staat. Ook is het sterk afhankelijk van de gemeente of kantooreigenaren worden aangeschreven of niet. Meer over het energielabel C vindt u hier

Heeft u al een energielabel? Dat kunt u checken op EP-online.nl. Zo niet dan helpen we u graag, onze prijzen vindt u hier.