Energielabels voor 40 winkels in Amsterdam

Energielabelvooruwbedrijf.nl werkt voor veel grote vastgoedpartijen. Hiervoor voeren wij regelmatig opdrachten uit. Recent hebben we energielabels voor winkels in Amsterdam geregistreerd. Het ging hier om 40 winkelpanden. Omdat alle winkels naast elkaar lagen konden we binnen zeer korte tijd alle panden bezoeken. Vervolgens hebben we de energielabels drie dagen na opname geregistreerd bij de RVO. De opdrachtgever heeft daarmee binnen 1,5 week na het geven van de opdracht alle energielabels. 

Ook voor winkels is sinds 2015 het energielabel verplicht. Anders dan voor kantoorpanden worden aan de hoogte van het energielabel voor winkels geen eisen gesteld. Voor kantoorpandenis vanaf 2023 een energielabel C of beter verplicht. Voor winkels zal deze verplichting niet gaan gelden. Wel is de verwachting dat de overheid een energielabel A in 2030 verplicht zal gaan stellen.