Blog

Lees in onderstaande blogs tips over energielabels

Ja het energielabel is verplicht sinds januari 2015 en moet zoals eerder benoemd aanwezig zijn op het moment van de overdracht. Het is zelfs verplicht wanneer het pand na de overdracht gesloopt gaat worden.
Aan de hand van dit adviesrapport kunt u zien welke maatregelen er nodig zijn om uw huidige label te verbeteren. Deze maatregelen zijn uiteraard per type pand totaal verschillend.
Op 2 november jl. is het bouwbesluit gewijzigd en dat maakt dit de eerste stap naar een zo goed als CO2 neutrale bebouwde omgeving in 2050. Vanaf januari 2023 zal er voor kantoren groter 100 m2 deze energielabel C-verplichting gelden.
Vanaf 2023 dienen kantoorpanden groter dan 100 m2 minimaal een energielabel C te bezitten. Als uw kantoorpand hier nu nog niet aan voldoet zult u alvast kunnen gaan kijken naar de mogelijkheden om uw label te gaan verbeteren
Dit komt omdat vanaf 2023 kantoorpanden een energielabel C moeten bezitten. Wanneer deze panden dit niet hebben mogen ze vanaf dan ook niet meer als kantoorpand gebruikt worden. 
Sinds 2015 is het voor elk bedrijfspand dat verkocht of verhuurd wordt verplicht om een energielabel te hebben. De controle hierop wordt uitgevoerd door het RVO ook wel de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Ook wanneer u voor meerdere panden tegelijk een energielabel aan wilt vragen kunt u bij ons terecht. Bij een aanvraag van meerdere panden tegelijk geven we vaak ook wat korting. Zeker wanneer de panden dicht bij elkaar gelegen zijn want
anneer we dan bij u langskomen om het energielabel op te nemen, nemen we ook meteen de maten op die nodig zijn voor het NEN meetrapport. Dit kan u zowel tijd als geld besparen. Nu hoeft er namelijk niet meer een apart bedrijf langs te komen die de opname voor uw NEN 2580 meetrapport verricht.