Blog

Lees in onderstaande blogs tips over energielabels

Sinds januari 2015 staat in het besluit energieprestatie gebouwen vermeld dat bij de verkoop van een bedrijfspand een energielabel verplicht is. Hoewel hier al op wordt gecontroleerd zijn nu ook de eerste boetes voor enkele pandeigenaren uitgedeeld.
Mede door de verplichting van het energielabel C voor bedrijfspanden per 2023 is de vraag naar verbetering van het energielabel en maatwerkadvies voor bedrijven toegenomen. Hiervoor is de website energieadvies voor uw bedrijf opgezet
In onze vorige blog schreven we over  de nieuwe wetgeving die betrekking heeft op het verplichte energielabel C voor kantoorpanden per 2023. Inmiddels nemen de ontwikkelingen op gebied van energiezuinigere kantoren steeds meer toe.
Het energielabel voor gebouwen/bedrijfspanden is in 2008 ingevoerd. Het energielabel geeft aan hoe zuinig, milieuvriendelijk en energiebesparend het pand/gebouw is. Bij transactie van een utiliteitspand van minimaal 10 jaar oud moest het energielabel worden overhandigd aan de nieuwe gebruiker.
De verplichting tot energielabel C voor kantoren heeft grote invloed op het huidige kantorenbestand in Nederland. Maar liefst 52% van het aantal vierkante meters kantoor in Nederland heeft niet minimaal een energielabel C.
Het energielabel wordt door veel bedrijven als een noodzakelijk kwaad gezien. Een formaliteit die alleen geld kost. Het kan ook voordelen hebben. Zo geeft de Rabobank en ING Bank een korting op de rente wanneer het energielabel C of hoger is.
Wist u dat met het vermelden van een energielabel uw pand hoger komt in Funda? Funda vindt het belangrijk dat er zoveel mogelijk informatie aanwezig is over het bedrijfspand dat geplaatst wordt.
In 2013 heeft de overheid in samenwerking met circa 40 organisaties het energieakkoord gesloten. Doel van dit energieakkoord is de energievoorziening van Nederland duurzamer te maken. Dit zowel door de opwekking van energie duurzamer te maken